Van Halteren Metaal behaalt belangrijke certificaten

Recent heeft Van Halteren Metaal twee belangrijke certificaten binnengehaald voor het uitvoeren van constructie- en laswerk, het gaat om:

  • ISO 3834-2: Uitgebreide kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
    De norm omvat een kwaliteitsborgingssysteem voor smeltlassen. Zo zijn er eisen gesteld voor de technische uitvoering en de beoordeling voor het laswerk. De norm stelt eisen aan personeel voor lassen, inspectie en beproeving, onderhoud en inspectie van lasmaterieel, naspeurbaarheid maar ook hoe afwijkingen worden vastgesteld en opgevolgd. Voor het laswerk worden tevens de lastoevoegmaterialen, de opslag van materialen, warmtebehandeling en het lassen zelf beoordeeld.
  • NEN EN 1090-2: Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 2: Technische eisen voor staalconstructies
    De norm is van toepassing op alle onderdelen van een dragende staalconstructie, deze moeten zijn voorzien van een zogenaamde CE-markering. Met een CE-markering verklaart de fabrikant dat aan alle constructieve eisen is voldaan.

Deze certificering past in de strategie om veeleisende partners uit hoogwaardige industrieën een breed spectrum aan industriële diensten te kunnen bieden. Voor hoogwaardig las- en constructiewerk, het zeer nauwkeurig bewerken en het samenbouwen van complexe onderdelen biedt Van Halteren Metaal een (totaal)oplossing. Hiermee wordt verder ingezet op kansrijke sectoren zoals Oil & Gas, Energie, Defensie, Semi-Conductors en Mijnbouw.

De certificering is in zeer korte tijd tot stand gekomen mede door de reeds geïmplementeerde las- en werkprocedures, de beschikbaarheid van onze lasingenieur (IWE) en een goed functionerend kwaliteitssysteem.

Door toepassing van steeds hoogwaardiger materiaalsoorten in constructies, lichter geconstrueerde constructies en strengere eisen is het essentieel voldoende kennis van de materialen, vereiste lasmethoden en -processen te hebben.

Met deze certificeringen hebben onze klanten een onafhankelijke borging van de door ons geleverde las- en constructiekwaliteit.

TO NEWS OVERVIEW

CONTACT

Vestiging Bunschoten:
De Kronkels 27
Postbus 48
3750 GA Bunschoten

T +31 (0)33 299 23 00
info(at)vanhalteren.com

Vestiging Zwolle:
Hanzelaan 95
Postbus 659
8000 AR Zwolle

T +31 (0)38 425 45 00
info(at)vanhalteren.com